wielki kurs gramatyczno-leksykalny - a1

lekcje
0
godzin wideo
0
ćwiczeń
0
quizy interaktywne
0
zestawów fiszek
0

To kompleksowy kurs wideo obejmujący naukę od zera do opanowania całego poziomu A1 języka francuskiego.

To pieczołowicie opracowany wideokurs online, dzięki któremu samodzielnie, ale przede wszystkim przyjemnie i skutecznie nauczysz się języka francuskiego. Poznasz gramatykę odpowiednią dla poziomu A1, słownictwo, zasady wymowy oraz posmakujesz żywego języka na autentycznych dialogach.

Znajomość fundamentalnych zasad, na jakich opiera się język francuski  pozwoli Ci budować poprawne i zrozumiałe dla odbiorcy zdania. W kursie zdobędziesz mnóstwo wiedzy, którą przećwiczysz na licznych przykładach i dzięki temu będziesz mieć szansę na coraz lepsze komunikowanie się w języku francuskim. Wszystkie francuskie przykłady będzie dla Ciebie wymawiał francuski native speaker.

W kursie znajdziesz unikatowe materiały, które zostały stworzone tak, byś całą niezbędną wiedzę dostał podaną na lekko.  Takiego kursu nie znajdziesz nigdzie indziej w Polsce, a być może i nawet na świecie!

Spis tematów lekcji wideo:

Rozwiń poniższe elementy i zapoznaj się z tematami oraz czasem trwania każdej wideolekcji. Informacje o materiałach dodatkowych do lekcji znajdziesz niżej.

Łączny czas trwania wszystkich lekcji wideo z 1 modułu:  3 godz. 20 min. 5 sek.

LEKCJA 1 – alfabet francuski (14:58)

LEKCJA 2 – akcenty (12:22)

LEKCJA 3 – spółgłoski (21:57)

LEKCJA 4 – litera C (6:54)

LEKCJA 5 – litera G (4:36)

LEKCJA 6 – litera S (9:00)

LEKCJA 7 – Litera e, é, è, ê, ë (8:23)

LEKCJA 8 – ai, aî, aï, ei, eî (5:34)

LEKCJA 9 – ail, aille (3:09)

LEKCJA 10 – ay (5:34)

LEKCJA 11 – eu, œ, œu, eur, œur (12:07) 

LEKCJA 12 – eil, eille, euil, euille (3:29)

LEKCJA 13 – ex (4:26)

LEKCJA 14 – i, î, ï, il, ille (8:24)

LEKCJA 15 – au, eau (4:27)

LEKCJA 16 – u, ou, ouil, ouille (7:40)

LEKCJA 17 – oi, oy (2:58)

LEKCJA 18 – am, an, aon, em, en (14:27)

LEKCJA 19 – om, on (8:13)

LEKCJA 20 – im, in, ym, yn, aim, ain, eim, ein (18:25)

LEKCJA 21 – tia, tie, tion, et, ette (8:14)

LEKCJA 22 – Łączenie międzywyrazowe (14:48)

.

 

Łączny czas trwania wszystkich lekcji wideo z 1 modułu:  2 godz. 36 min. 51 sek.

LEKCJA 1 – Galicyzmy, czyli zapożyczenia z języka francuskiego (4:02)

LEKCJA 2 – Podstawowe wyrażenia (13:57)

LEKCJA 3 – Czasownik être i zaimki osobowe nieakcentowane (16:41)

LEKCJA 4 – Zaimki osobowe akcentowane (7:35)

LEKCJA 5 – JE NE SUIS PAS, czyli przeczenie oraz EST-CE QUE…? (10:23)

LEKCJA 6 – Rodzaj żeński przymiotników (8:43)

LEKCJA 7 – Rodzaj żeński przymiotników #2 (19:13)

LEKCJA 8 – Rodzajniki nieokreślone UN, UNE, DES (8:42)

LEKCJA 9 – Liczebniki 0-10 oraz czasownik avoir (8:53)

LEKCJA 10 – Liczba mnoga rzeczowników (18:50)

LEKCJA 11 – Czasownik aimer, adorer i détester oraz wprowadzenie do rodzajników określonych (13:36)

LEKCJA 12 – Czasowniki pierwszej grupy (17:19)

LEKCJA 13 – OUI, NON, SI, MOI AUSSI, MOI NON PLUS i inne… (8:57) – OBEJRZYJ ZA DARMO TUTAJ

 

.

Łączny czas trwania wszystkich lekcji wideo z 1 modułu:  3 godz. 8 min. 7 sek.

LEKCJA 1 – 10 czasowników pierwszej grupy (14:21)

LEKCJA 2 – Liczebniki 11-60 (8:17)

LEKCJA 3 – Czas (18:51)

LEKCJA 4 – Sposoby zadawania pytań #1 (9:35)

LEKCJA 5 – MON, MA… czyli zaimki przymiotne dzierżawcze (16:13)

LEKCJA 6 – Czasownik aller i formy ściągnięte rodzajników: AU, AUX (12:45)

LEKCJA 7 – Czasowniki zakończone na -er i ich odstępstwa od standardowej odmiany (22:22)

LEKCJA 8 – Zaimki przymiotne wskazujące: CE, CET, CETTE, CES (7:26)

LEKCJA 9 – Rodzajniki określone i nieokreślone w przeczeniach (13:40)

LEKCJA 10 – Czasowniki zwrotne i czynności codzienne (14:39)

LEKCJA 11 – Zdania przeczące: NE…JAMAIS, NE…PLUS, NE…RIEN i itp. (14:20)

LEKCJA 12 – Tryb rozkazujący (12:03) 

LEKCJA 13 – Liczby 70-100, wiek, data, numer telefonu, miesiące i pory roku oraz zaimek przymiotny pytajny QUEL, QUELLE… (23:35)

Łączny czas trwania wszystkich lekcji wideo z 1 modułu:  3 godz. 16 min. 14 sek.

LEKCJA 1 – Bezosobowa konstrukcja IL Y A (15:06)

LEKCJA 2 – Przyimek DE oraz formy ściągnięte rodzajników oraz wyrażenia z avoir (24:39)

LEKCJA 3 – Konstrukcja: avoir mal à / au / aux (7:14)

LEKCJA 4 – Przyimki miejsca DANS, SUR, SOUS, DEVANT (14:19)

LEKCJA 5 – Miejsce przymiotników w zdaniu i liczba mnoga przymiotników (16:00)

LEKCJA 6 – Stopniowanie przymiotników (14:57)

LEKCJA 7 – Czasownik boire i rodzajniki cząstkowe (16:51)

LEKCJA 8 – Konstrukcja QU’EST-CE QUE…, czasownik prendre i rodzajniki cząstkowe w przeczeniach (15:21)

LEKCJA 9 – Wyrażenia ilościowe (14:37)

LEKCJA 10 – Konstrukcja être en train de… (6:00)

LEKCJA 11 – 20 popularnych czasowników pierwszej grupy (18:00)

LEKCJA 12 – Zastosowanie przyimków à oraz de (13:15)

LEKCJA 13 – Jak rozpoznać rodzaj rzeczownika (19:55)

 

Łączny czas trwania wszystkich lekcji wideo z 1 modułu:  3 godz. 15 min. 28 sek.

LEKCJA 1 – Czasownik FAIRE (10:32)

LEKCJA 2 – Przeszłość bliska, czyli LE PASSÉ RÉCENT (6:31)

LEKCJA 3 – Czasownik VOULOIR, POUVOIR i DEVOIR (11:11)

LEKCJA 4 – Zaimki pytajne QUI, QUOI (10:12)

LEKCJA 5 – Sposoby zadawania pytań #2 (16:03)

LEKCJA 6 – Przyszłość bliska, czyli LE FUTUR PROCHE (12:51)

LEKCJA 7 – Czasowniki 2 i 3 grupy (20:55)

LEKCJA 8 – Zaimek Y (16:24)

LEKCJA 9 – Zaimek EN (21:32)

LEKCJA 10 – Konstrukcja IL FAUT… (7:18)

LEKCJA 11 – Czas przeszły dokonany, czyli LE PASSÉ COMPOSÉ #1 (21:09)

LEKCJA 12 – Czas przeszły dokonany, czyli LE PASSÉ COMPOSÉ #2 (18:36)

LEKCJA 13 – Czas przeszły dokonany, czyli LE PASSÉ COMPOSÉ #3 (22:14)

Materiały dodatkowe w kursie:

Rozwiń poniższe elementy i dowiedz się więcej o materiałach dodatkowych na platformie kursowej.

Jest to 27-stronne opracowanie będące pigułą zawierającą zasady czytania różnych liter oraz kombinacji liter wraz z przykładami. Najważniejsze reguły możesz mieć więc zawsze pod ręką (czy to na nośniku elektronicznym, czy w formie papierowej) i wracać sobie do nich w razie wątpliwości. E-book został opracowany na podstawie pierwszego modułu kursu poświęconego właśnie zasadom fonetyki.

Jest to dokument w formacie .pdf z najważniejszymi kadrami z lekcji i miejscem na własne notatki. Świetne narzędzie dla Ciebie, jeśli jesteś wzrokowcem i lubisz notować, ale jednocześnie chcesz przy tym zaoszczędzić czas. Przejrzysty układ graficzny i własnoręcznie stworzone zapiski sprawią, że powtórka materiału będzie bardzo przyjemna. Można powiedzieć, że notatnik jest w pewnym sensie przeniesieniem lekcji wideo na papier, a więc przeglądając go możesz na szybko odtworzyć sobie lekcję w pamięci.

W kursie znajdziesz 51 zeszytów ćwiczeń zawierających łącznie 309 zadań do rozwiązania.

Pracując z pojedynczym zeszytem ćwiczeń przerobisz wszystkie zagadnienia z jednej konkretnej lekcji i utrwalisz słownictwo. Zadania są różnorodne i angażują tak, by przestawiać się na myślenie po francusku. Ponadto, są tak opracowane, by nie tylko utrwalać materiał, który się poznało w odpowiadającej im lekcji wideo, ale również wykorzystują zagadnienia gramatyczne i słownictwo poznane we wcześniejszych lekcjach. Pracując z ćwiczeniami ugruntowujesz sobie całą zdobytą do tej pory wiedzę. Idealne narzędzie dla Ciebie, jeśli lubisz uczyć się struktury języka rozwiązując zadania z gramatyki.

Każdy zeszyt ćwiczeń zawiera osobno opracowany zeszyt z odpowiedziami.

Analizując rozwiązane przez siebie zadania nauczysz się eliminować błędy. Udoskonalisz w ten sposób swoją znajomość języka francuskiego.

Niektóre lekcje zawierają informacje uzupełniające w formie plików .pdf, przez co jeszcze bardziej możesz poszerzyć swoją wiedzę!

74 pliki mp3 w kursie!

Do każdej lekcji możesz pobrać plik audio zawierający całą ścieżkę dźwiękową z filmu. Możesz sobie go np. nagrać na komórkę oraz zabrać ze sobą na spacer i powtarzać sobie materiał słuchając go. Jest to świetne dla Ciebie rozwiązanie, jeśli jesteś słuchowcem. Taka aktywność rozwija jeszcze bardziej pamięć słuchową!

W kursie są 74 quizy interaktywne zawierające łącznie 1165 pytań!

Do quizu możesz przystąpić po każdej lekcji, sprawdzając w szybki i przyjemny sposób świeżo nabytą wiedzę. Znajdziesz trzy typy zadań: 1. pytania testowe jednokrotnego wyboru, 2. pytania typu PRAWDA/FAŁSZ, 3. zadania, w których będziesz musiał coś uzupełnić, czyli wpisać francuskie słowo.

Po każdej lekcji masz 5-10 pytań, jednak przygotowanych jest ich znacznie więcej (niektóre lekcje mają ich nawet około 30!). Pytania są wybierane losowo, tak więc rozwiązując quizy większą ilość razy możesz trafić na zupełnie nowe pytania! Jest to dla Ciebie idealne narzędzie, jeśli lubisz sprawdzać swoją wiedzę bawiąc się.

Możesz dodatkowo skorzystać z 99 zestawów fiszek zawierających łącznie 2908 kart ze słówkami, wyrażeniami i prostymi zdaniami (słówka osadzone w kontekście).
 
Jeśli lubisz uczyć się słówek z fiszkami (elektronicznymi lub papierowymi, bo można je też wydrukować), to jest to dla Ciebie strzał w dziesiątkę. Stworzone zestawy w aplikacji QUIZLET to ogromna baza leksykalna, którą w każdej chwili możesz wykorzystywać do utrwalania słownictwa. 

Będąc uczestnikiem kursu będziesz mógł dołączyć do specjalnej zamkniętej grupy wsparcia na facebooku. Znajdziesz się więc w gronie osób, które tak jak Ty korzystają z kursu. To idealne miejsce, w którym będziesz mógł kontaktować się z innymi osobami, zadawać pytania, dyskutować. Dodatkowo w grupie tej otrzymasz ogromną dawkę motywacji do nauki i będziesz mógł uczestniczyć w wyzwaniach zachęcających Cię do pracy z kursem!

Rzuć okiem na materiały w kursie:

Ten kurs jest dla mnie, jeśli:

Przystępując do kursu nie trzeba znać żadnego słowa po francusku! Kurs jest tak skonstruowany, że powoli, krok po kroku wdrożysz się do świata francuskiej fonetyki i gramatyki, mając przy tym odpowiednio dawkowane słownictwo. Nie będziesz czuł, że lekcje są przeładowane wiadomościami. Wszystko narasta stopniowo, dlatego też w kursie jest tyle lekcji! Zostały one tak opracowane, byś był w stanie opanować materiał z każdej lekcji, bez poczucia, że jest tego za dużo na raz!

Ucząc się z kursem nie ma potrzeby korzystać z lekcji u korepetytorów, czy zajęć w szkołach językowych. Wszystko masz podane na tacy. Mając dostęp do zamkniętej grupy facebookowej dla kursantów będziesz miał w razie potrzeby wsparcie, więc na dobrą sprawę nie będziesz sam.

Zagadnienia z gramatyki są tłumaczone w sposób bardzo prosty i zrozumiały oraz opierają się na licznych przykładach, a do tego masz kolorowe dialogi z życia wzięte, aby móc się dogadać z Francuzami takim językiem, jak oni mówią. Nie ma w kursie interferencji polskiej wymowy francuskich przykładów, bo wszystko mówi dla Ciebie Francuz – masz więc pewność, że uczysz się dobrze, do tego łapiesz autentyczny akcent, no i nikt Ci nie podaje przedpotopowych sformułowań, których nikt już na co dzień we Francji nie używa. Obecność francuskiego lektora sprawia więc, że materiał jest podwójnie zweryfikowany!

Przerobienie pierwszej części kursu pozwoli na sprawne przejście do poznawania materiału na wyższym poziomie.

Szkoda tracić czas na ciągłe zaczynanie od nowa! Z Wielkim kursem nie będziesz już musieć szukać materiałów i za każdym razem zniechęcać się, bo nie posuwasz się do przodu. Wszystko będzie podane na tacy. Wystarczy się tylko systematycznie uczyć z różnorodnymi i atrakcyjnymi materiałami na platformie i z tygodnia na tydzień obserwować postępy! Z kursem nauka zamieni się w prawdziwą ucztę intelektualną, którą będziech chciał kontynuować!

Jeżeli już kiedyś uczyłeś się języka francuskiego, to w lekki i przyjemny sposób odświeżysz sobie znany Ci już kiedyś materiał. Ten kurs to coś więcej, niż podręcznik. To ekscytująca podróż w świat języka francuskiego!

Być może przerobiłeś już podręczniki dla poziomu A2 czy nawet B1, ale wciąż robisz podstawowe błędy (np. rodzajniki to nadal czarna magia), a Twoja wymowa pozostawia wiele do życzenia i mimo znajomości słownictwa i różnych struktur gramatycznych Francuzi nie do końca rozumieją, co do nich mówisz.

W takiej sytuacji kurs będzie dla Ciebie idealnym rozwiązaniem, bo pomoże Ci uzupełnić braki w podstawach! Pamiętaj, że drzewo z obciętymi korzeniami nie urośnie, nawet jeśli będziesz je ciągle podlewać! 

Koniecznie wróć więc do podstaw i załataj dziury, żeby dalsza nauka była owocna i miała sens!

 

 

Dodatkowe informacje o kursie:

… i dowiedz się jeszcze więcej na temat kursu.

Kurs znajduje się na specjalnej platformie internetowej. Dostęp do niej jest nadawany automatycznie po zaksięgowaniu płatności. Do platformy logujesz się za pomocą loginu i hasła.

Na platformie wszystkie materiały są uporządkowane. Jeśli zaczynasz naukę, to nie musisz się zastanawiać nad tym co gdzie szukać – po prostu idziesz po kolei z materiałem. Jeśli jesteś na wyższym etapie nauki i nie potrzebujesz przerabiać wszystkiego od zera, lecz interesują Cię wybrane tylko zagadnienia, to możesz też przerabiać lekcje wyrywkowo. Każda z nich jest opatrzona tytułem, przez co łatwo ją znajdziesz. To Ty decydujesz o tempie nauki. Może uczyć się w dowolnie wybranym przez siebie momencie dnia lub nocy, z dowolnego miejsca na ziemi – wystarczy tylko, że będzie mieć do dyspozycji komputer lub telefon oraz dostęp do internetu. Kurs jest dla Ciebie jak szwedzki stół – sięgasz po to, na co masz w danej chwili ochotę.

Tak! Kurs jest przystosowany zarówno do nauki na komputerze, jak i na telefonie czy tablecie. Dzięki łatwemu i szybkiemu dostępowi do platformy możesz uczyć się, kiedy tylko chcesz. Wystarczy tylko mieć dostęp do internetu.

Dostęp do platformy z materiałami zostanie Ci nadany w momencie, gdy opłata za kurs zostanie zaksięgowana:

  • Jeśli płatność została wykonana kartą lub przelew nastąpił z konta PayPal, to będzie to czas zaledwie kilku minut, po którym to będziesz mógł rozpocząć naukę z kursem.
  • Jeśli wykonałeś przelew bankowy, to dostęp do kursu otrzymasz wtedy, gdy środki przyjdą na moje konto. Może więc to potrwać nawet do kilku dni.

Po zaksięgowaniu płatności dostaniesz wiadomość e-mail z loginem i hasłem, które wykorzystasz do zalogowania się na platformę z kursem, którą znajduje się TUTAJ.

Może się tak zdarzyć, że już jesteś zalogowany na platformie, bo masz założone konto i z tego samego urządzenia elektronicznego dokonałeś płatności. Wówczas jednym kliknięciem przeniesiesz się na platformę bez konieczności logowania się.

W listopadowej sprzedaży po raz ostatni dostęp do platformy zostanie nadany aż na dwa lata, a dokładnie to do 30 listopada 2022 roku.

Zakup kursu w późniejszych edycjach (tzn. w roku 2021) będzie się wiązał z krótszym czasem korzystania z platformy. Od 2021 roku będzie on nadawany na rok, a nie na dwa lata.

Nie strać więc tej szansy i ciesz się kursem aż przez 24 miesiące!

Kurs jest w sprzedaży przez 2 tygodnie 2-3 razy w roku. Najbliższa sprzedaż planowana jest na przełomie marca i kwietnia 2021, więc za około 5 miesięcy.

Cena kursu wzrośnie w stosunku do obecnej, ponieważ jest on ciągle doskonalony i wzbogacany o dodatkowe elementy*. Ponadto, dostęp do platformy będzie krótszy – zostanie nadany nie na 24, lecz na 12 miesięcy.

* Jeśli zakupisz kurs teraz, to będziesz mieć dostęp do wszystkich nowości na kursie przez kolejne dwa lata!

Tak. Część druga odpowiadająca poziomowi A2 wyjdzie w 2021 roku.

Dlaczego warto zakupić kurs?

W kursie przerobiasz materiał odpowiadający jednemu (a czasami nawet dwóm!) semestrom nauki w szkole językowej, a cena, którą za to zapłacisz będzie kilkukrotnie niższa! 

Nie płacisz kwoty rzędu 1000-3000 za semestr, lecz zaledwie 349 PLN!

 

Będziesz miał dostęp nie tylko do oryginalnych lekcji wideo, których nie znajdziesz nigdzie indziej, ale i dostaniesz możliwość skorzystania z setek różnych materiałów dodatkowych. Dodatkową wartością kursu jest obecność francuskiego native speakera. Kurs powstawał przez rok czasu, a ilość plików świadczy o tym, że jest on dopięty w każdym calu.

To Ty będziesz decydował, kiedy chcesz się uczyć. Nikt nie będzie Ci wyznaczał godziny zajęć. Jeżeli danego dnia zaplanuejsz sobie naukę o 16:00, ale stwierdzisz, że wolisz to zrobić trochę później, to nie musisz się z nikim umawiać na zmianę godziny. W tej kwesti będziesz miał całkowitą wolność! Materiały będziesz miał na platformie, a od Ciebie będzie zależeć, kiedy z nich będziesz korzystać. Nie ma tutaj ograniczeń! 

Po pierwsze – nie będziesz już musiał poszukiwać dobrych materiałów (co nierzadko jest bardzo czasochłonne i często kończy się znalezieniem materiałów tylko do jednego konkretnego zagadnienia, by po chwili na nowo rozpoczynać poszukiwania).

Po drugie – nie będziesz tracić czasu na to by dojechać na zajęcia. Cały kurs będziesz miał pod ręką. Będziesz mieć do niego dostęp z komputera lub komórki, więc jeśli zapragniesz przerobić sobie jakąś lekcję, to już po kilku sekundach od pojawienia się tej chęci będziesz mógł się uczyć.

Po trzecie – czas w wideolekcjach jest maksymalnie wykorzystany. Nie ma tutaj żadnych sztucznych zapełniaczy czasu, które tylko dają złudne wrażenie, że lekcja trwała bardzo długo i wiele podczas niej przerobiłeś. Pamiętaj, że liczy się jakość. 15-minutowa lekcja wideo z kursem może dać Ci więcej, niż 45 minut z lektorem!

Wszystkie materiały znajdują się na platformie, na którą będziesz mógł się przenieść jednym kliknięciem palca. 

Słuchając tysięcy przykładów wypowiadanych przez francuskiego lektora nie tylko osłuchasz się z autentycznym akcentem, ale też nauczysz poprawnych dźwięków, a to w języku francuskim jest niezwykle istotne!

Przepiękna szata graficzna z oryginalnymi królikami będącymi bohaterami licznych dialogów sprawia, że wiedza łatwo zakotwicza się w głowie. Kurs oddziałuje na wyobraźnię pobudzając różne obszary mózgu. Podczas oglądania lekcji wideo będzie pracował zarówno Twój wzrok jak i słuch. 

Gramatyka jest tłumaczona w taki sposób, że francuskie zawiłości stają się oczywistościami, zaś dialogi pełne kolorowych królików pomagają zapamiętać zdania użyte w różnych kontekstach! 

Częste pytania:

Płatności można dokonać korzystając ze strony PayPal i są to dwie możliwości:

– płatność kartą płatniczą (jeśli nie posiadasz konta PayPal i nie masz zamiaru go zakładać)

– płatność bezpośrednio z konta PayPal, jeśli takie posiadasz

 

Akceptuję również przelewy bankowe w EURO. Posiadam tylko konto francuskie. Jeśli chcesz dokonać przelewu, to dokonaj zamówienia i napisz do mnie wiadomość prywatną, a podam Ci numer konta.

Tak. Opłatę w EUR można dokonać na dwa sposoby:

● wykonując przelew bankowy na moje francuskie konto
● robiąc bezpośredni przelew na moje konto PayPal

 

Jeśli chcesz zapłacić w EUR, skontaktuj się ze mną w wiadomości prywatnej.

Na stronie PayPal można płacić na dwa sposoby:

  • robiąc przelew bezpośrednio z konta PayPal (jeśli się takie posiada)
  • wykonując płatność zwykłą kartą płatniczą (bankową) i do tego celu nie trzeba mieć ani zakładać konta PayPal.
 
UWAGA!

Czasami zdarza się jednak, że przy przejściu do płatności (po kliknięciu w ostatnim etapie zamówienia przycisku “KONTYNUUJ DO PAYPAL”) wyświetla się strona, na której są dwie opcje:

  • logowanie do konta PayPal
  • otwórz konto
…a więc nie widać możliwości zapłacenia kartą. Zamiast opcji otwórz konto, powinno być zapłać kartą.
 
 

Brak opcji zapłać kartą może czasami wystąpić przy:

  • płatności z telefonu
  • płatności z komputera przy użyciu niektórych przeglądarek internetowych
 

Jak sobie z tym poradzić i móc zapłacić kartą?

  • gdy korzysta się z telefonu czasami wystarczy kliknąć wstecz i jeszcze raz przejść do płatności, by opcja płatności kartą się wyświetliła
  • najlepiej jednak jest korzystać z komputera oraz przeglądarki Google Chrome lub Firefox

Kurs językowy na platformie internetowej jest usługą edukacyjną zwolnioną z podatku VAT. Jeśli chcesz, to możesz otrzymać fakturę bez VAT. Skontaktuj się w tym celu ze mną mailowo.

Oczywiście! Możesz obejrzeć całą jedną lekcję wideo. Jest to trzynasta lekcja z drugiego modułu kursu. Znajdziesz ją TUTAJ.

Kurs w liczbach

lekcje
0
godzin wideo
0
ćwiczeń
0
quizy interaktywne
0
zestawów fiszek
0