wielki kurs gramatyczno-leksykalny

Ta część kursu, to strzał w dziesiątkę, jeśli języka francuskiego dopiero zaczynasz się uczyć, powracasz do nauki po latach albo kręcisz się ciągle w tym samym miejscu, przez co jesteś osobą wiecznie początkującą…

RUSZYSZ Z KOPYTA Z NAUKĄ!

Już od pierwszych sekund poczujesz, że Twoja wiedza rośnie, bo nie ma tu lania wody, tylko jest… konkret! Lekcje zaczynamy od totalnego zera! Nie musisz znać żadnego słowa po francusku, by zacząć ten kurs!
 
Na grafice widzisz kadr z jednej lekcji oraz zdanie „Pierre, j’ai besoin de ton aide ! La machine à laver ne marche pas !” Pierre, potrzebuję Twojej pomocy! Pralka nie działa!
 
Chcesz umieć tworzyć takie zdania, poprawnie wymawiać i jeszcze rozumieć ich konstrukcję? Czy samodzielna nauka od zera da Ci takie możliwości? Oczywiście! Z tym kursem Ci się to uda!

ZALETY KURSU:

ZALETY1
zalety2
zalety 3
zalety5

SPIS TREŚCI:

Poniżej znajdziesz spis tematów lekcji wraz z bardzo ogólnym przedstawieniem zawartości modułu. W pięciu modułach znajdziesz 74 lekcje wideo o łącznym czasie trwania ponad 15 godzin zegarowych!

Spis tematów lekcji wideo:

Rozwiń poniższe elementy i zapoznaj się z zawartością każdego modułu:

Cały pierwszy moduł poświęcony jest omówieniu zasad francuskiej wymowy. Na początek poznasz francuski alfabet i dowiesz się, dlaczego niektóre litery posiadają akcenty lub inne znaki. Następnie poznasz osobliwości spółgłosek (kiedy ich nie czytamy czy jak zmieniają wymowę w zależności od tego, jakie litery im towarzyszą). Spółgłoski z reguły nie sprawiają Polakom problemów. Zdecydowanie trudniejsze są samogłoski, którym poświęcone jest dużo uwagi w kolejnych lekcjach. W module tym dowiesz się, jak czytać różne kombinacje liter. Zdobycie tej wiedzy bardzo ułatwi dalszą naukę. Uczenie się wymawiania i pisania francuskich wyrazów staje się prostsze, gdy rozumiemy już dlaczego połowy liter się nie czyta, mimo tego, że się je zapisuje.

 

Łączny czas trwania wszystkich lekcji wideo z 1 modułu:  3 godz. 20 min. 5 sek.

LEKCJA 1 – alfabet francuski (14:58)

LEKCJA 2 – akcenty (12:22)

LEKCJA 3 – spółgłoski (21:57)

LEKCJA 4 – litera C (6:54)

LEKCJA 5 – litera G (4:36)

LEKCJA 6 – litera S (9:00)

LEKCJA 7 – Litera e, é, è, ê, ë (8:23)

LEKCJA 8 – ai, aî, aï, ei, eî (5:34)

LEKCJA 9 – ail, aille (3:09)

LEKCJA 10 – ay (5:34)

LEKCJA 11 – eu, œ, œu, eur, œur (12:07) 

LEKCJA 12 – eil, eille, euil, euille (3:29)

LEKCJA 13 – ex (4:26)

LEKCJA 14 – i, î, ï, il, ille (8:24)

LEKCJA 15 – au, eau (4:27)

LEKCJA 16 – u, ou, ouil, ouille (7:40)

LEKCJA 17 – oi, oy (2:58)

LEKCJA 18 – am, an, aon, em, en (14:27)

LEKCJA 19 – om, on (8:13)

LEKCJA 20 – im, in, ym, yn, aim, ain, eim, ein (18:25)

LEKCJA 21 – tia, tie, tion, et, ette (8:14)

LEKCJA 22 – Łączenie międzywyrazowe (14:48)

.

W module drugim rozpoczniesz rzeczywistą naukę języka. Najpierw poznasz się podstawowe wyrażenia i zwroty grzecznościowe (takie jak np. dziękuję, do widzenia, miłego dnia), które są elementem niezbędnym w podstawowej komunikacji. Następnie zaczniesz poznawać gramatykę, ucząc się przy okazji, jak powiedzieć, czym się w życiu zajmujesz, jakimi językami się posługujesz, w jakim kraju mieszkasz itd. W module tym poznasz czasownik być i mieć oraz garść innch czasowników, pomocnych w podstawowej komunikacji. Dowiesz się, dlaczego rzeczowniki w języku francuskim występują z rodzajnikami (na razie omówimy rodzajniki nieokreślone i określone) i jak tworzyć liczbę mnogą rzeczowników, i nauczysz się wielu przymiotników (także ich form żeńskich). Poznasz liczby od 1 do 10. Opanowanie materiału z tego modułu wprowadzi Cię w podstawy komunikacji.  

 

Łączny czas trwania wszystkich lekcji wideo z 1 modułu:  2 godz. 36 min. 51 sek.

LEKCJA 1 – Galicyzmy, czyli zapożyczenia z języka francuskiego (4:02)

LEKCJA 2 – Podstawowe wyrażenia (13:57)

LEKCJA 3 – Czasownik être i zaimki osobowe nieakcentowane (16:41)

LEKCJA 4 – Zaimki osobowe akcentowane (7:35)

LEKCJA 5 – JE NE SUIS PAS, czyli przeczenie oraz EST-CE QUE…? (10:23)

LEKCJA 6 – Rodzaj żeński przymiotników (8:43)

LEKCJA 7 – Rodzaj żeński przymiotników #2 (19:13)

LEKCJA 8 – Rodzajniki nieokreślone UN, UNE, DES (8:42)

LEKCJA 9 – Liczebniki 0-10 oraz czasownik avoir (8:53)

LEKCJA 10 – Liczba mnoga rzeczowników (18:50)

LEKCJA 11 – Czasownik aimer, adorer i détester oraz wprowadzenie do rodzajników określonych (13:29)

LEKCJA 12 – Czasowniki pierwszej grupy (17:19)

LEKCJA 13 – OUI, NON, SI, MOI AUSSI, MOI NON PLUS i inne… (8:57)

W module trzecim nastąpi zgłębianie wiedzy poprzez wprowadzenie wielu nowych zagadnień. Nie tylko cały czas będziesz wzbogacał swoje słownictwo (nowe czasowniki, rzeczowniki itd), przez co nauczysz się mówić o swojej codziennej, rutynie, o swojej rodzinie, będziesz potrafił powiedzieć dokąd idziesz (np. do sklepu, szkoły), poznasz kolejne liczebniki, ale też zdania, które nauczysz się budować będą zawierały więcej elementów. Będziesz umiał zaprzeczać na różne sposoby, wskażesz, że coś do Ciebie (lub kogoś innego) należy, będziesz potrafił wskazywać konkretną osobę czy przedmiot. Nauczysz się zadawać pytania na różne sposoby, wydawać polecenia… Ogromnie dużo wiedzy!

 

Łączny czas trwania wszystkich lekcji wideo z 1 modułu:  3 godz. 8 min. 7 sek.

LEKCJA 1 – 10 czasowników pierwszej grupy (14:21)

LEKCJA 2 – Liczebniki 11-60 (8:17)

LEKCJA 3 – Czas (18:51)

LEKCJA 4 – Sposoby zadawania pytań #1 (9:35)

LEKCJA 5 – MON, MA… czyli zaimki przymiotne dzierżawcze (16:13)

LEKCJA 6 – Czasownik aller i formy ściągnięte rodzajników: AU, AUX (12:45)

LEKCJA 7 – Czasowniki zakończone na -er i ich odstępstwa od standardowej odmiany (22:22)

LEKCJA 8 – Zaimki przymiotne wskazujące: CE, CET, CETTE, CES (7:26)

LEKCJA 9 – Rodzajniki określone i nieokreślone w przeczeniach (13:40)

LEKCJA 10 – Czasowniki zwrotne i czynności codzienne (14:39)

LEKCJA 11 – Zdania przeczące: NE…JAMAIS, NE…PLUS, NE…RIEN i itp. (14:20)

LEKCJA 12 – Tryb rozkazujący (12:03) 

LEKCJA 13 – Liczby 70-100, wiek, data, numer telefonu, miesiące i pory roku oraz zaimek przymiotny pytajny QUEL, QUELLE… (23:35)

W module czwartym nadal będziemy poruszać się w obrębie czasu teraźniejszego, ale Twoje zdania będą już o wiele bardziej rozbudowane. Wyrazisz swoją potrzebę, chęć, powiesz czego się boisz, co Cię boli, opiszesz gdzie coś się znajduje, co jesz i pijesz oraz w jakiej ilości, a to wszystko poznasz w oparciu o wiele nowych struktur gramatycznych (nauczysz się np. stosować rodzajniki ściągnięte i cząstkowe). Poznasz ważne i bardzo często używane używane przez Francuzów konstrukcje i dowiesz  się, jak powiedzieć, że przed chwilą coś się odbyło (np. właśnie wyszedłem z domu). Ten moduł również obfituje w ogrom wiedzy.

Łączny czas trwania wszystkich lekcji wideo z 1 modułu:  3 godz. 16 min. 14 sek.

LEKCJA 1 – Bezosobowa konstrukcja IL Y A (15:06)

LEKCJA 2 – Przyimek DE oraz formy ściągnięte rodzajników oraz wyrażenia z avoir (24:39)

LEKCJA 3 – Konstrukcja: avoir mal à / au / aux (7:14)

LEKCJA 4 – Przyimki miejsca DANS, SUR, SOUS, DEVANT (14:19)

LEKCJA 5 – Miejsce przymiotników w zdaniu i liczba mnoga przymiotników (16:00)

LEKCJA 6 – Stopniowanie przymiotników (14:57)

LEKCJA 7 – Czasownik boire i rodzajniki cząstkowe (16:51)

LEKCJA 8 – Konstrukcja QU’EST-CE QUE…, czasownik prendre i rodzajniki cząstkowe w przeczeniach (15:21)

LEKCJA 9 – Wyrażenia ilościowe (14:37)

LEKCJA 10 – Konstrukcja être en train de… (6:00)

LEKCJA 11 – 20 popularnych czasowników pierwszej grupy (18:00)

LEKCJA 12 – Zastosowanie przyimków à oraz de (13:15)

LEKCJA 13 – Jak rozpoznać rodzaj rzeczownika (19:55)

 

Ostatni moduł w pierwszej części kursu jest najbardziej zaawansowany. Pojawia się w nim wiele ważnych czasowników, których odmiana jest nieregularna (w tym czasowniki modalne, takie jak chcieć, móc, musieć). To właśnie tutaj dowiesz się, jak w podstawowy sposób wyrazić nie tylko teraźniejszość, ale i przeszłość oraz przyszłość. Poznasz często używaną przez Francuzów konstrukcję, która pomaga wyrazić konieczność (np. Trzeba wynieść śmieci, trzeba wstać wcześnie rano itp).

 

Łączny czas trwania wszystkich lekcji wideo z 1 modułu:  3 godz. 15 min. 28 sek.

LEKCJA 1 – Czasownik FAIRE (10:32)

LEKCJA 2 – Przeszłość bliska, czyli LE PASSÉ RÉCENT (6:31)

LEKCJA 3 – Czasownik VOULOIR, POUVOIR i DEVOIR (11:11)

LEKCJA 4 – Zaimki pytajne QUI, QUOI (10:12)

LEKCJA 5 – Sposoby zadawania pytań #2 (16:03)

LEKCJA 6 – Przyszłość bliska, czyli LE FUTUR PROCHE (12:51)

LEKCJA 7 – Czasowniki 2 i 3 grupy (20:55)

LEKCJA 8 – Zaimek Y (16:24)

LEKCJA 9 – Zaimek EN (21:32)

LEKCJA 10 – Konstrukcja IL FAUT… (7:18)

LEKCJA 11 – Czas przeszły dokonany, czyli LE PASSÉ COMPOSÉ #1 (21:09)

LEKCJA 12 – Czas przeszły dokonany, czyli LE PASSÉ COMPOSÉ #2 (18:36)

LEKCJA 13 – Czas przeszły dokonany, czyli LE PASSÉ COMPOSÉ #3 (22:14)

Moduł ten będzie zawierał lekcje wideo nagrywane we Francji i pokazujące francuską rzeczywistość. To wszystko w połączeniu z nauką żywego języka! Lekcje będą systematycznie dodawane przez cały 2022 rok! Pierwsza lekcja już hula na platformie!

0
lekcji wideo
0
godzin filmów
0
ćwiczeń
0
pytań w quizach
0
transkrypcje

AKTUALIZACJE W KURSIE

Stawiam na jakość oferowanych materiałów, dlatego kurs jest stale aktualizowany.

jezykowe

OSTATNIA AKTUALIZACJA:

Na platformie kursowej pojawił się pod koniec 2021 bardzo praktyczny e-book z audiobookiem Językowe koło ratunkowe” zawierający 28 rozdziałów dotyczących różnych sytuacji dnia codziennego. Jest pełen wskazówek, ciekawostek kulturowych i zawiera przydatne zdania, które przydadzą się na początku nauki, kiedy jeszcze nie ma się zbyt dużej wiedzy z francuskiego, ale już trzeba komunikować się w języku obcym. Dzięki temu e-bookowi dogadasz się w wielu sytuacjach, gdy znajdziesz się wśród Francuzów. E-book jest w dwóch wersjach – na ekran i do druku. Ponadto dołączone są do niego pliki mp3. Publikację można więc czytać albo słuchać!

WIELKA AKTUALIZACJA W 2022:

Przez cały 2022 powstawać będzie moduł szósty, inny niż inne. To będą spacery po Korsyce z nauką wyrażeń dnia codziennego w konkretnych sytuacjach. Do tego będą quizy i fiszki, aby można było tę wiedzę utrwalać.

deja

Po zakupie kursant ma dostęp za darmo do wszystkich bieżących aktualizacji w trakcie 12 miesięcy.

ZOBACZ FRAGMENTY LEKCJI KURSU:

Obejrzyj fragmenty kilku lekcji z drugiej części kursu i zobacz, czy ta nauka z tego typu filmami Ci odpowiada. Wszystkie lekcje z wymowy i gramatyki w kursie są opracowane w taki sposób. Lekcje z modułu ŻYCIE WE FRANCJI mają zupełnie inny charakter – to prawdziwe ujęcia!

ZOBACZ, jak wyglądają niektóre materiały:

Kurs zawiera całe bogactwo materiałów dodatkowych, dzięki którym przećwiczysz i utrwalisz wiedzę zawartą w lekcjach wideo. Każda lekcja zawiera dodatkowe pliki. Zobacz przykładowe pliki, aby wiedzieć, jaki typ materiałów znajdziesz na platformie kursowej!

E-BOOK "JĘZYKOWE KOŁO RATUNKOWE":

E-book, który podpowie Ci, jak sobie poradzić w różnych sytuacjach, kiedy znajdziesz się we Francji, jednak słabo znasz język. Wskazówki kulturowe, gotowe zwroty, podpowiedzi i wszystko to dodatkowo nagrane w formie audio!

jezykowe

NIEKTÓRE STRONY ĆWICZEŃ I NOTATNIKÓW:

Zobacz, z jakimi typami plików w formacie .pdf masz możliwość pracować. Po każdej lekcji (poza pierwszym modułem) znajdują się ćwiczenia do rozwiązania, a także odpowiedzi do nich. Wszystkie lekcje w kursie mają specjalne notatniki na własne notatki. Zawierają one najważniejsze kadry z lekcji, więc służą do szybkich powtórek bez konieczności włączania lekcji wideo!

Poza tym na platformie kursowej znajdziesz jeszcze jeden e-book zatytułowany „ZASADY FRANCUSKIEJ WYMOWY” podsumowujący 22 lekcje z fonetyki zawartych w pierwszym module, a także quizy interaktywne w formie testów sprawdzających wiedzę, pliki mp3, transkrypcje lekcji, dodatkowe materiały uzupełniające do druku, dostęp do fiszek elektronicznych. Ponadto masz dostęp do grupy wsparcia na Facebooku, gdzie możesz kontaktować się z innymi uczestnikami kursu, zadawać pytania, a także brać udział w konkursach i wyzwaniach!

PO ZAKUPIE:

Po zakupie możesz korzystać z kursu przez cały rok i masz w tym czasie dostęp do wszystkich jego aktualizacji (nie ponosisz już dodatkowych kosztów, nawet jeśli na platformie pojawiają się nowe materiały).

 • dostęp na rok ze wszystkimi aktualizacjami
 • Ponad 70 lekcji wideo z francuskim native speakerem
 • ponad 15 godzin filmów!
 • 72 notatniki do szybkich powtórek materiału
 • 54 transkrypcje lekcji
 • 51 zeszytów ćwiczeń
 • 309 zadań
 • odpowiedzi do wszystkich zadań
 • 74 nagrania mp3
 • dodatkowe materiały pdf i mp3 do niektórych lekcji
 • 74 quizy interaktywne
 • ok. 900 pytań w quizach interaktywnych
 • ponad 800 fiszek
 • dostęp do zamkniętej grupy dla kursantów na facebooku

 

CENNIK3
Jeśli masz jakiś problem (np. z dokonaniem zakupu), albo ciągle się wahasz, czy aby na pewno kurs będzie dla Ciebie dobrym rozwiązaniem, to wyślij mi wiadomość e-mail na maria.renaud@francuskinotesik.pl

Pomogę Ci! Doradzę, czy kurs jest dla Ciebie!

DO ZOBACZENIA NA KURSIE!