wielki kurs gramatyczno-leksykalny

Z pierwszą częścią Wielkiego kursu rozpoczniesz naukę języka francuskiego od totalnego zera. Ponieważ francuski jest językiem, który początkującej osobie może się wydawać dość trudny fonetycznie, to w kursie duży nacisk kładziony jest na poznanie zasad wymowy, co ułatwi dalszą naukę. Dużą wartością kursu jest to, że wszystkie francuskie przykłady wypowiada francuski native speaker. Masz dzięki temu możliwość już od pierwszych minut nauki osłuchiwać się z poprawną wymową i naturalnym akcentem.

W kursie znajduje się pięć modułów: pierwszy jest poświęcony poznaniu zasad francuskiej wymowy, a pozostałe cztery wprowadzają krok po kroku w tajniki francuskiej gramatyki.

Ogromną zaletą kursu jest to, że materiał narasta stopniowo i powoli. Dzięki temu każda samodzielnie ucząca się osoba jest w stanie zrozumieć, na jakich zasadach ten język działa i lekcja po lekcji będzie nabierała nowych umiejętności.

Nauka w kursie opiera się przede wszystkim na zrozumieniu języka francuskiego, a nie nieskutecznym wbijaniu do głowy oderwanych od rzeczywistości zasad gramatycznych. Nie jest to również suche wkuwanie wyrażeń, których budowy się nie rozumie.

MATERIAŁ NARASTA STOPNIOWO:

Każda lekcja wprowadza nowe zagadnienie, które jest pokazywane i omawiane na prostych przykładach. W kursie znajdują się liczne kolorowe dialogi z autentycznymi zdaniami. Im dalej w las, tym zdania są bardziej skomplikowane gramatycznie, ale nie ma w nich elementów z gramatyki, które się wcześniej nie pojawiły.

To jest powód, dla którego początkowe lekcje mają bardzo proste przykłady, a lekcje w ostatnim module są dużo bardziej rozbudowane.

 

ŻYWY JĘZYK:

Ważne jest to, że zdania w kursie są bardzo praktyczne (patrz rysunek). Kurs jest nastawiony na naukę żywego języka. Oznacza to, że w dialogach jest język potoczny, jednak z zachowaniem poprawności gramatycznej i bez stosowania kolokwialnych wyrażeń, które ciężko by było na tym etapie nauki opanować.

 

RÓŻNORODNE MATERIAŁY:

Do każdej lekcji wideo są opracowane ćwiczenia, quizy, fiszki, a wszystko to po to, aby kursant na spokojnie przećwiczył i utrwalił świeżo zdobytą wiedzę. Każda kolejna lekcja wykorzystuje wiadomości, które pojawiły się wcześniej. Budowanie znajomości języka z Wielkim kursem przypomina układanie cegieł domu.

ZALETY KURSU:

ZALETY1
zalety2
zalety 3
zalety5

SPIS TREŚCI:

Poniżej znajdziesz spis tematów lekcji wraz z bardzo ogólnym przedstawieniem zawartości modułu. W pięciu modułach znajdziesz 74 lekcje wideo o łącznym czasie trwania ponad 15 godzin zegarowych!

Spis tematów lekcji wideo:

Rozwiń poniższe elementy i zapoznaj się z zawartością każdego modułu:

Cały pierwszy moduł poświęcony jest omówieniu zasad francuskiej wymowy. Na początek poznasz francuski alfabet i dowiesz się, dlaczego niektóre litery posiadają akcenty lub inne znaki. Następnie poznasz osobliwości spółgłosek (kiedy ich nie czytamy czy jak zmieniają wymowę w zależności od tego, jakie litery im towarzyszą). Spółgłoski z reguły nie sprawiają Polakom problemów. Zdecydowanie trudniejsze są samogłoski, którym poświęcone jest dużo uwagi w kolejnych lekcjach. W module tym dowiesz się, jak czytać różne kombinacje liter. Zdobycie tej wiedzy bardzo ułatwi dalszą naukę. Uczenie się wymawiania i pisania francuskich wyrazów staje się prostsze, gdy rozumiemy już dlaczego połowy liter się nie czyta, mimo tego, że się je zapisuje.

 

Łączny czas trwania wszystkich lekcji wideo z 1 modułu:  3 godz. 20 min. 5 sek.

LEKCJA 1 – alfabet francuski (14:58)

LEKCJA 2 – akcenty (12:22)

LEKCJA 3 – spółgłoski (21:57)

LEKCJA 4 – litera C (6:54)

LEKCJA 5 – litera G (4:36)

LEKCJA 6 – litera S (9:00)

LEKCJA 7 – Litera e, é, è, ê, ë (8:23)

LEKCJA 8 – ai, aî, aï, ei, eî (5:34)

LEKCJA 9 – ail, aille (3:09)

LEKCJA 10 – ay (5:34)

LEKCJA 11 – eu, œ, œu, eur, œur (12:07) 

LEKCJA 12 – eil, eille, euil, euille (3:29)

LEKCJA 13 – ex (4:26)

LEKCJA 14 – i, î, ï, il, ille (8:24)

LEKCJA 15 – au, eau (4:27)

LEKCJA 16 – u, ou, ouil, ouille (7:40)

LEKCJA 17 – oi, oy (2:58)

LEKCJA 18 – am, an, aon, em, en (14:27)

LEKCJA 19 – om, on (8:13)

LEKCJA 20 – im, in, ym, yn, aim, ain, eim, ein (18:25)

LEKCJA 21 – tia, tie, tion, et, ette (8:14)

LEKCJA 22 – Łączenie międzywyrazowe (14:48)

.

W module drugim rozpoczniesz rzeczywistą naukę języka. Najpierw poznasz się podstawowe wyrażenia i zwroty grzecznościowe (takie jak np. dziękuję, do widzenia, miłego dnia), które są elementem niezbędnym w podstawowej komunikacji. Następnie zaczniesz poznawać gramatykę, ucząc się przy okazji, jak powiedzieć, czym się w życiu zajmujesz, jakimi językami się posługujesz, w jakim kraju mieszkasz itd. W module tym poznasz czasownik być i mieć oraz garść innch czasowników, pomocnych w podstawowej komunikacji. Dowiesz się, dlaczego rzeczowniki w języku francuskim występują z rodzajnikami (na razie omówimy rodzajniki nieokreślone i określone) i jak tworzyć liczbę mnogą rzeczowników, i nauczysz się wielu przymiotników (także ich form żeńskich). Poznasz liczby od 1 do 10. Opanowanie materiału z tego modułu wprowadzi Cię w podstawy komunikacji.  

 

Łączny czas trwania wszystkich lekcji wideo z 1 modułu:  2 godz. 36 min. 51 sek.

LEKCJA 1 – Galicyzmy, czyli zapożyczenia z języka francuskiego (4:02)

LEKCJA 2 – Podstawowe wyrażenia (13:57)

LEKCJA 3 – Czasownik être i zaimki osobowe nieakcentowane (16:41)

LEKCJA 4 – Zaimki osobowe akcentowane (7:35)

LEKCJA 5 – JE NE SUIS PAS, czyli przeczenie oraz EST-CE QUE…? (10:23)

LEKCJA 6 – Rodzaj żeński przymiotników (8:43)

LEKCJA 7 – Rodzaj żeński przymiotników #2 (19:13)

LEKCJA 8 – Rodzajniki nieokreślone UN, UNE, DES (8:42)

LEKCJA 9 – Liczebniki 0-10 oraz czasownik avoir (8:53)

LEKCJA 10 – Liczba mnoga rzeczowników (18:50)

LEKCJA 11 – Czasownik aimer, adorer i détester oraz wprowadzenie do rodzajników określonych (13:29)

LEKCJA 12 – Czasowniki pierwszej grupy (17:19)

LEKCJA 13 – OUI, NON, SI, MOI AUSSI, MOI NON PLUS i inne… (8:57)

W module trzecim nastąpi zgłębianie wiedzy poprzez wprowadzenie wielu nowych zagadnień. Nie tylko cały czas będziesz wzbogacał swoje słownictwo (nowe czasowniki, rzeczowniki itd), przez co nauczysz się mówić o swojej codziennej, rutynie, o swojej rodzinie, będziesz potrafił powiedzieć dokąd idziesz (np. do sklepu, szkoły), poznasz kolejne liczebniki, ale też zdania, które nauczysz się budować będą zawierały więcej elementów. Będziesz umiał zaprzeczać na różne sposoby, wskażesz, że coś do Ciebie (lub kogoś innego) należy, będziesz potrafił wskazywać konkretną osobę czy przedmiot. Nauczysz się zadawać pytania na różne sposoby, wydawać polecenia… Ogromnie dużo wiedzy!

 

Łączny czas trwania wszystkich lekcji wideo z 1 modułu:  3 godz. 8 min. 7 sek.

LEKCJA 1 – 10 czasowników pierwszej grupy (14:21)

LEKCJA 2 – Liczebniki 11-60 (8:17)

LEKCJA 3 – Czas (18:51)

LEKCJA 4 – Sposoby zadawania pytań #1 (9:35)

LEKCJA 5 – MON, MA… czyli zaimki przymiotne dzierżawcze (16:13)

LEKCJA 6 – Czasownik aller i formy ściągnięte rodzajników: AU, AUX (12:45)

LEKCJA 7 – Czasowniki zakończone na -er i ich odstępstwa od standardowej odmiany (22:22)

LEKCJA 8 – Zaimki przymiotne wskazujące: CE, CET, CETTE, CES (7:26)

LEKCJA 9 – Rodzajniki określone i nieokreślone w przeczeniach (13:40)

LEKCJA 10 – Czasowniki zwrotne i czynności codzienne (14:39)

LEKCJA 11 – Zdania przeczące: NE…JAMAIS, NE…PLUS, NE…RIEN i itp. (14:20)

LEKCJA 12 – Tryb rozkazujący (12:03) 

LEKCJA 13 – Liczby 70-100, wiek, data, numer telefonu, miesiące i pory roku oraz zaimek przymiotny pytajny QUEL, QUELLE… (23:35)

W module czwartym nadal będziemy poruszać się w obrębie czasu teraźniejszego, ale Twoje zdania będą już o wiele bardziej rozbudowane. Wyrazisz swoją potrzebę, chęć, powiesz czego się boisz, co Cię boli, opiszesz gdzie coś się znajduje, co jesz i pijesz oraz w jakiej ilości, a to wszystko poznasz w oparciu o wiele nowych struktur gramatycznych (nauczysz się np. stosować rodzajniki ściągnięte i cząstkowe). Poznasz ważne i bardzo często używane używane przez Francuzów konstrukcje i dowiesz  się, jak powiedzieć, że przed chwilą coś się odbyło (np. właśnie wyszedłem z domu). Ten moduł również obfituje w ogrom wiedzy.

Łączny czas trwania wszystkich lekcji wideo z 1 modułu:  3 godz. 16 min. 14 sek.

LEKCJA 1 – Bezosobowa konstrukcja IL Y A (15:06)

LEKCJA 2 – Przyimek DE oraz formy ściągnięte rodzajników oraz wyrażenia z avoir (24:39)

LEKCJA 3 – Konstrukcja: avoir mal à / au / aux (7:14)

LEKCJA 4 – Przyimki miejsca DANS, SUR, SOUS, DEVANT (14:19)

LEKCJA 5 – Miejsce przymiotników w zdaniu i liczba mnoga przymiotników (16:00)

LEKCJA 6 – Stopniowanie przymiotników (14:57)

LEKCJA 7 – Czasownik boire i rodzajniki cząstkowe (16:51)

LEKCJA 8 – Konstrukcja QU’EST-CE QUE…, czasownik prendre i rodzajniki cząstkowe w przeczeniach (15:21)

LEKCJA 9 – Wyrażenia ilościowe (14:37)

LEKCJA 10 – Konstrukcja être en train de… (6:00)

LEKCJA 11 – 20 popularnych czasowników pierwszej grupy (18:00)

LEKCJA 12 – Zastosowanie przyimków à oraz de (13:15)

LEKCJA 13 – Jak rozpoznać rodzaj rzeczownika (19:55)

 

Ostatni moduł w pierwszej części kursu jest najbardziej zaawansowany. Pojawia się w nim wiele ważnych czasowników, których odmiana jest nieregularna (w tym czasowniki modalne, takie jak chcieć, móc, musieć). To właśnie tutaj dowiesz się, jak w podstawowy sposób wyrazić nie tylko teraźniejszość, ale i przeszłość oraz przeszłość. Poznasz często używaną przez Francuzów konstrukcję, która pomaga wyrazić konieczność (np. Trzeba wynieść śmieci, trzeba wstać wcześnie rano itp).

 

Łączny czas trwania wszystkich lekcji wideo z 1 modułu:  3 godz. 15 min. 28 sek.

LEKCJA 1 – Czasownik FAIRE (10:32)

LEKCJA 2 – Przeszłość bliska, czyli LE PASSÉ RÉCENT (6:31)

LEKCJA 3 – Czasownik VOULOIR, POUVOIR i DEVOIR (11:11)

LEKCJA 4 – Zaimki pytajne QUI, QUOI (10:12)

LEKCJA 5 – Sposoby zadawania pytań #2 (16:03)

LEKCJA 6 – Przyszłość bliska, czyli LE FUTUR PROCHE (12:51)

LEKCJA 7 – Czasowniki 2 i 3 grupy (20:55)

LEKCJA 8 – Zaimek Y (16:24)

LEKCJA 9 – Zaimek EN (21:32)

LEKCJA 10 – Konstrukcja IL FAUT… (7:18)

LEKCJA 11 – Czas przeszły dokonany, czyli LE PASSÉ COMPOSÉ #1 (21:09)

LEKCJA 12 – Czas przeszły dokonany, czyli LE PASSÉ COMPOSÉ #2 (18:36)

LEKCJA 13 – Czas przeszły dokonany, czyli LE PASSÉ COMPOSÉ #3 (22:14)

0
lekcje wideo
0
godzin filmów
0
ćwiczeń
0
pytań w quizach
0
transkrypcje

AKTUALIZACJE W KURSIE

Stawiam na jakość oferowanych materiałów, dlatego kurs jest stale aktualizowany.

android-2995824_1280

ZAPLANOWANA AKTUALIZACJA:

Najbliższa duża aktualizacja będzie miała miejsce jeszcze w tym roku!

Najpóźniej w grudniu na platformie pojawi się bardzo praktyczny e-book zawierający przydatne słówka, zwroty i zdania, które przydadzą się na początku nauki, kiedy jeszcze nie ma się zbyt dużej wiedzy z francuskiego, ale już trzeba komunikować się w języku obcym. Nie będzie to lista słówek z nazwami zwierząt, mebli i owoców, lecz publikacja, która pomoże dogadać się w różnych sytuacjach dnia codziennego. Do e-booka zostaną nagrane pliki mp3 przez francuskiego native speakera.

Po zakupie kursant ma dostęp za darmo do wszystkich bieżących aktualizacji w trakcie 12 miesięcy.

PO ZAKUPIE:

Po zakupie możesz korzystać z kursu przez cały rok i masz w tym czasie dostęp do wszystkich jego aktualizacji (nie ponosisz już dodatkowych kosztów, nawet jeśli na platformie pojawiają się nowe materiały).

 • dostęp na rok ze wszystkimi aktualizacjami
 • 74 lekcje wideo z francuskim native speakerem
 • ponad 15 godzin filmów!
 • 74 notatniki do szybkich powtórek materiału
 • 52 transkrypcje lekcji
 • 51 zeszytów ćwiczeń
 • 309 zadań
 • odpowiedzi do wszystkich zadań
 • 74 nagrania mp3
 • dodatkowe materiały pdf i mp3 do niektórych lekcji
 • 74 quizy interaktywne
 • ok. 1200 pytań w quizach interaktywnych
 • ponad 2900 fiszek
 • dostęp do zamkniętej grupy dla kursantów na facebooku
CENNIK3

ZOBACZ FRAGMENTY LEKCJI KURSU:

Obejrzyj fragmenty kilku lekcji z drugiej części kursu i zobacz, czy ta nauka z tego typu filmami Ci odpowiada. Wszystkie lekcje w kursie są opracowane w taki sposób.

CZY TEN KURS JEST DLA CIEBIE?


DOŁĄCZ DO GRONA KURSANTÓW

CZĘŚĆ 1 kursu jest dla ciebie, jeśLI:

sheriffs-star-151699_1280


chcesz samodzielnie uczyć się języka francuskiego od zera.

sheriffs-star-151699_1280


CHCESZ MIEĆ SOLIDNE MATERIAŁY, Które wspomogą twoją naukę, nawet jeśli masz już zajęcia z korepetytorem lub chodzisz do szkoły językowej.

sheriffs-star-151699_1280


Masz już jakieś podstawy, ale twoja nauka była do tej pory chaotyczna i chcesz to wszystko w końcu uporządkować z dobrymi materiałami.

sheriffs-star-151699_1280

Uczysz się słówek z różnymi aplikacjami, jednak nadal nie rozumiesz budowy wielu zdań.

sheriffs-star-151699_1280

Mówisz trochę po francusku, ale bardzo niegramatycznie i chciałbyś to zmienić. Chcesz porządnie przerobić podstawy.

sheriffs-star-151699_1280

Jesteś wiecznie początkujący i ciągle przerabiasz to samo. Nie znalazłeś materiałów, które poprowadziłyby cię za rękę lekcja po lekcji.

sheriffs-star-151699_1280

Chcesz po latach powrócić do nauki francuskiego i wszystko po kolei sobie przypomnieć.

sheriffs-star-151699_1280

przerabiasz materiał z wyższych poziomów i ciągle masz braki w podstawach


Jeśli jesteś którąś z tych osób i lubisz francuski notesik, to kurs zdecydowanie jest dla ciebie!


W sklepie znajdują się również opinie kursantów

Jeśli masz jakiś problem (np. z dokonaniem zakupu), albo ciągle się wahasz, czy aby na pewno kurs będzie dla Ciebie dobrym rozwiązaniem, to wyślij mi wiadomość e-mail na maria.renaud@francuskinotesik.pl

Pomogę Ci! Doradzę, czy kurs jest dla Ciebie!

DO ZOBACZENIA NA KURSIE!