wielki kurs gramatyczno-leksykalny

Z drugą częścią Wielkiego kursu będziesz kontynuował naukę na poziomie A2 poznając wiele zagadnień gramatycznych, których znajomość i umiejętność stosowania zdecydowanie podkręci Twój francuski. Każda lekcja, to kolejny krok, który przybliży Cię do dobrej znajomości języka francuskiego. Dużą wartością kursu jest to, że wszystkie francuskie przykłady wypowiada francuski native speaker. Masz dzięki temu możliwość już od pierwszych minut nauki osłuchiwać się z poprawną wymową i naturalnym akcentem.

W kursie znajduje się pięć modułów zawierających łącznie 35 lekcji. W każdej z nich poruszone jest jedno zagadnienie z gramatyki i pokazane jego użycie w zwykłych zdaniach dnia codziennego. Nie jest to więc sucha i oderwana od rzeczywistości wiedza.

Kurs jest nastawiony na naukę żywego języka. Oznacza to, że w dialogach jest język potoczny (możesz spotkać zdania typu „Cholera, zapomniałem!”, „Idziesz dzisiaj do roboty?” itp), jednak z zachowaniem poprawności gramatycznej.

Nie ma struktur, których Francuzi na co dzień nie używają albo używają bardzo rzadko (np. zadawania pytań przez inwersję).

35 LEKCJI W KURSIE:

Jest ich o połowę mniej, niż w części pierwszej. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze nie ma tutaj modułu poświęconego zasadom wymowy, bo one są dokładnie omówione w pierwszej części kursu (aż 22 lekcje). Po drugie kursant posiada już podstawy, więc nie trzeba bardzo powoli wprowadzać nowych elementów języka i tłumaczyć elementów już na tym etapie oczywistych (jak np. elizji, czyli pojawienia się apostrofu w qu’ils…). Oczywiście nadal wszystko jest wyjaśniane krok po kroku, aby kursant bez problemu zrozumiał każdy temat, ale zakłada się tutaj już znajomość podstaw i nie pochyla nas każdym użytym rodzajnikiem (ale nadal w niektórych zdaniach, gdy nie jest to oczywiste, takie wyjaśnienia się pojawiają). W kursie jest ogrom wiedzy o języku francuskim i masa praktycznych przykładów, które śmiało można stosować w rozmowach z Francuzami.

 

 

RÓŻNORODNE MATERIAŁY:

Do każdej lekcji wideo są opracowane ćwiczenia, quizy, fiszki, a wszystko to po to, aby kursant na spokojnie przećwiczył i utrwalił świeżo zdobytą wiedzę. Jest to więc nauka połączona z zabawą.

ZALETY KURSU:

ZALETY1
zalety2
zalety 3
zalety5

SPIS TREŚCI:

Poniżej znajdziesz spis tematów lekcji wraz z bardzo ogólnym przedstawieniem zawartości modułu. W pięciu modułach znajdziesz 35 lekcji wideo o łącznym czasie trwania 8 godzin i 40 minut.

Spis tematów lekcji wideo:

Rozwiń poniższe elementy i zapoznaj się z zawartością każdego modułu:

W pierwszym module na licznych przykładach dokładnie omówione są zaimki dopełnienia bliższego i dalszego, dzięki czemu zrozumiesz, w jaki sposób budować zdania i od czego to zależy, że czasem używamy np. zaimka le czy la, a czasem lui, np. dlaczego mówimy  je l’appelle, ale już je lui téléphone. Nauczysz się wielu przydatnych sformułowań, które będziesz mógł wykorzystywać w rozmowach (np. „Nie czekaj na nich”, „Pomóż jej”, „Nieważne” i wiele, wiele więcej…) . W języku francuskim najczęściej takie małe słowa, jak zaimki, przyimki czy rodzajniki sprawiają najwięcej problemów, dlatego w kursie jest to dokładnie omawiane. W module tym dokładnie przećwiczysz wyrażanie czasu (np. „przebiegłem maraton w cztery godziny”, „zrobię to za dwie godziny”, „pojadę tam na dwa dni” itd), Nauczysz się używać słów typu kilka, wiele, niektóre, żaden itd. Poznasz wiele ciekawych niuansów! W każdej lekcji masa językowej wiedzy, liczne przykłady i przydatne sformułowania.

 

Łączny czas trwania wszystkich lekcji wideo z 1 modułu:  1 godz. 36 min.

LEKCJA 1 – Zaimki dopełnienia bliższego COD (23:07)

LEKCJA 2 – Zaimki dopełnienia dalszego COI (17:10)

LEKCJA 3 – Utrwalamy wiedzę o COD i COI (06:06)

LEKCJA 4 – Na dokładkę do COD i COI (8:26)

LEKCJA 5 – Zaimki COD i COI w trybie rozkazującym (3:20)

LEKCJA 6 – Porozmawiajmy o czasie, czyli DEPUIS, POUR, PENDANT i inne przydatne słówka (21:14)

LEKCJA 7 – CHAQUE, AUCUN, CERTAIN i inne zaimki przymiotne nieokreślone (16:33)

Moduł ten pomoże Ci zrozumieć pewne niuanse, które często sprawiają problemy (dlaczego mówimy np. une nouvelle voiture, ale już une voiture neuve i co powiedzieć, jeśli nie kupujesz auta z salonu, tylko z drugiej ręki, kiedy stosować bon a kiedy bien, poznasz odcienie słowa tout, que, qui. W module tym porozmawiamy sobie też o przynależności (poznasz wyrażenia typu C’est à qui ? i różne sposoby wyrażenia, że coś należy do kogoś. Dowiesz się, dlaczego Francuzi tak bardzo upodobali sobie partykułę -là i co ona zmienia, gdy na okrągło doklejają ją do rzeczowników. Aż w dwóch lekcjach będziemy zajmować się przysłówkami, ich tworzeniem, stopniowaniem, miejscem w zdaniu.

 

Łączny czas trwania wszystkich lekcji wideo z 1 modułu:  1 godz. 21 min.

LEKCJA 1 – TOUT jako zaimek przymiotny nieokreślony (6:45)

LEKCJA 2 – NEUF czy NOUVEAU ? (8:43)

LEKCJA 3 – Zaimki względne proste QUI, QUE i OÙ (10:18)

LEKCJA 4 – MIEUX czy MEILLEUR ? (7:42)

LEKCJA 5 – Przysłówek i jego miejsce w zdaniu (10:28)

LEKCJA 6 – Tworzenie przysłówków (17:47)

LEKCJA 7 – Zaimki przymiotne wskazujące i przynależność (19:21)

 

Jak doskonale widzisz po tematach lekcji tego modułu, jest on w całości poświęcony dwóm czasom przeszłym – passé composé oraz imparfait. Poznasz wiele reguł, które rządzą tymi czasami. Oba czasy są używane przez Francuzów w mowie, dlatego ich znajomość jest konieczna!

 

Łączny czas trwania wszystkich lekcji wideo z 1 modułu:  1 godz. 52 min.

LEKCJA 1 – Czas przeszły dokonany – le passé composé (10:54)

LEKCJA 2 – Czasowniki zwrotne w czasie passé composé (14:03)

LEKCJA 3 – Przeczenia, pytania i przysłówki w czasie passé composé (22:12)

LEKCJA 4 – Zaimki COD i COI w czasie passé composé oraz reguły uzgadniania participe passé (22:46)

LEKCJA 5 – L’imparfait – czas przeszły niedokonany (16:35)

LEKCJA 6 – L’imparfait – ciąg dalszy… (8:14)

LEKCJA 7 – Dwa czasy przeszłe – passé composé i imparfait (17:59)

 

W module czwartym poznasz zaimki rzeczowne dzierżawcze i wskazujące, a także porządnie przećwiczymy pytania z podmiotem i o podmiot typu qu’est-ce que, qu’est-ce qui, qui est-ce que, qui est-ce qui oraz ich potoczne zamienniki, które bardzo Ci ułatwią wyrażanie swoich myśli. W module tym zajmiemy się trybem warunkowym (skupimy się na praktycznym aspekcie, czyli podpowiem Ci w jakich sytuacjach najczęściej będziesz go używać) oraz czasem przyszłym prostym. Nauczysz się więc jeszcze lepiej mówić o przyszłości.

 

Łączny czas trwania wszystkich lekcji wideo z 4 modułu:  1 godz. 47 min.

LEKCJA 1 – Zaimki rzeczowne wskazujące, czyli celui, celle, ceux, celles (13:53)

LEKCJA 2 – Zaimki rzeczowne dzierżawcze – le mien, le tien, le sien… (18:29)

LEKCJA 3 – Le conditionnel présent – tryb przypuszczający w czasie teraźniejszym (14:03)

LEKCJA 4 – Sposoby zadawania pytań – Qu’est-ce que / qui… (14:16)

LEKCJA 5 – Czas przyszły prosty – le futur simple (16:09)

LEKCJA 6 – Porozmawiajmy o przyszłości… czyli co wybrać? Futur simple czy futur proche? (11:17)

LEKCJA 7 – Tryb warunkowy – jak to ogarnąć? (17:00)

 

Ostatni moduł pokaże Ci, jak ważne jest uczenie się czasowników i ich konstrukcji z różnymi przyimkami, bo przekłada się to np. na zrozumienie stosowania zaimków en i y.  Ostatnie lekcje z kursu dotyczą mowy zależnej w czasie teraźniejszym (nauczysz się więc przekazywać czyjeś słowa, relacjonować, czyli przekażesz komuś innemu, że np. ktoś Cię o coś zapytał, lub coś Ci kazał zrobić). Ostatnia lekcja to wstęp do czwartego trybu, czyli trybu łączącego (subjonctif), który często jest stawiany w opozycji z trybem oznajmującym. Jest on nieodłącznym elementem języka. Pojawia się w rozmowach cały czas, więc trzeba go znać i umieć stosować.

 

Łączny czas trwania wszystkich lekcji wideo z 5 modułu:  1 godz. 53 min. 

LEKCJA 1 – Czasownik + DE (15:31)

LEKCJA 2 – Czasownik + À (14:15)

LEKCJA 3 – Zaimek EN (13:37)

LEKCJA 4 – Zaimek Y (12:11)

LEKCJA 5 – DONT – zaimek względny prosty (15:45)

LEKCJA 6 – Mowa zależna (21:29)

LEKCJA 7 – Wstęp do subjonctif (21:00)

0
lekcje wideo
0
godzin filmów
0
ćwiczenia
0
pytań w quizach
0
transkrypcji

AKTUALIZACJE W KURSIE

Stawiam na jakość oferowanych materiałów, dlatego kurs jest stale aktualizowany.

android-2995824_1280

ZAPLANOWANA AKTUALIZACJA:

Najbliższa duża aktualizacja będzie miała miejsce jeszcze w tym roku!

Najpóźniej w grudniu na platformie pojawi się bardzo praktyczny e-book zawierający słownictwo, zwroty i zdania z języka potocznego. Będzie to publikacja, która pomoże Ci zrozumieć Franuzów. Będą przydatne wyrażenia, kolokwializmy i odrobina slangu (np. elementy verlan). Do e-booka zostaną nagrane pliki mp3 przez francuskiego native speakera.

Po zakupie kursant ma dostęp za darmo do wszystkich bieżących aktualizacji w trakcie 12 miesięcy.

PO ZAKUPIE:

Po zakupie możesz korzystać z kursu przez cały rok i masz w tym czasie dostęp do wszystkich jego aktualizacji (nie ponosisz już dodatkowych kosztów, nawet jeśli na platformie pojawiają się nowe materiały).

 • dostęp na rok ze wszystkimi aktualizacjami
 • 35 lekcje wideo z francuskim native speakerem
 • ponad 8.5 godziny filmów!
 • 35 notatników do szybkich powtórek materiału
 • 35 transkrypcje lekcji
 • 35 zeszytów ćwiczeń
 • 194 zadania
 • odpowiedzi do wszystkich zadań
 • 35 nagrań mp3
 • dodatkowe materiały pdf i mp3 do niektórych lekcji
 • 35 quizów interaktywnych
 • ok. 900 pytań w quizach interaktywnych
 • ponad 800 fiszek
 • dostęp do zamkniętej grupy dla kursantów na facebooku
CENNIK3

ZOBACZ FRAGMENTY LEKCJI KURSU:

Obejrzyj fragmenty kilku lekcji z drugiej części kursu i zobacz, czy ta nauka z tego typu filmami Ci odpowiada. Wszystkie lekcje w kursie są opracowane w taki sposób.

CZY TEN KURS JEST DLA CIEBIE?


DOŁĄCZ DO GRONA KURSANTÓW

CZĘŚĆ 2 kursu jest dla ciebie, jeśLI:

sheriffs-star-151699_1280

Przerobiłeś część 1 wielkiego kursu i chcesz kontynuować naukę.

sheriffs-star-151699_1280

Nie chcesz zaczynać nauki od totalnego zera, bo masz już opanowane podstawy z poziomu A1.

sheriffs-star-151699_1280


Masz już jakieś podstawy, ale twoja nauka była do tej pory chaotyczna i chcesz to wszystko w końcu uporządkować z dobrymi materiałami.

sheriffs-star-151699_1280

Mówisz trochę po francusku, ale bardzo niegramatycznie i chciałbyś to zmienić. Chcesz porządnie przerobić podstawy, ale nie potrzebujesz zaczynać od zupełnego zera.

sheriffs-star-151699_1280

Masz zajęcia z indywidualne, albo grupowe, ale brakuje ci fajnych materiałów do nauki w domu.

sheriffs-star-151699_1280

Tkwisz "między poziomiem A1 i A2" i brakuje Ci sposobu, jak ruszyć dalej.

sheriffs-star-151699_1280

przerabiasz materiał z wyższych poziomów i ciągle masz braki w podstawach


Jeśli jesteś którąś z tych osób i lubisz francuski notesik, to kurs zdecydowanie jest dla ciebie!


W sklepie znajdują się również opinie kursantów

Jeśli masz jakiś problem (np. z dokonaniem zakupu), albo ciągle się wahasz, czy aby na pewno kurs będzie dla Ciebie dobrym rozwiązaniem, to wyślij mi wiadomość e-mail na maria.renaud@francuskinotesik.pl

Pomogę Ci! Doradzę, czy kurs jest dla Ciebie!

DO ZOBACZENIA NA KURSIE!