10 wyrażeń z czasownikiem FAIRE

Francuski czasownik faire to prawdziwy wytrych komunikacyjny (un mot passe-partout), który idealnie dopasuje się do wielu sytuacji. Jego podstawowe znaczenie to robić, ale czasownikiem tym… zrobisz w zdaniu o wiele więcej! Wchodzi on w skład niezliczonej ilości zwrotów i wyrażeń, za pomocą których opiszesz masę czynności, zastępując inne czasowniki. W tym artykule znajdziesz 10 bardzo praktycznych wyrażeń z faire, dzięki którym podkręcisz swój codzienny francuski.

  

Odmiana FAIRE

Na początek przyjrzyjmy się jego odmianie czasownika faire w czasie teraźniejszym. Należy on do trzeciej grupy, ponieważ jego odmiana jest nieregularna. Podobnie do niego odmieniają się czasowniki zawierające w swoim składzie -faire, np. refaire (zrobić ponownie), défaire (zburzyć), satisfaire (usatysfakcjonować) itp. Odmiana faire:

 

je faisja robię

tu fais ty robisz

il faiton robi

elle faitona robi

on fait – my robimy(potocznie)

nous faisons – my robimy

vous faites wy robicie

ils font oni robią

elles font one robią

 

WSKAZÓWKA FONETYCZNA:

Uważaj na wymowę nous faisons oraz vous faites. W tym pierwszym przypadku pary ai nie czytamy ani jak é, ani jak è, lecz wyjątkowo jak [ə], czyli taki jak np. w zaimku osobowym je.

 

faisons wymawiamy \fə.zɔ̃\

 

W przypadku vous faites końcówka –es jest niema (tak samo, jak w vous diteswy mówicie).

faites wymawiamy \fɛt\

 

10 wyrażeń z faire

Wymowę wszystkich wyrażeń oraz przykładowych zdań z czasownikiem faire zawartych w dalszej części artykułu znajdziesz w tym filmiku:

Lekcja o 10 wyrażeniach z czasownikiem FAIRE

Do lekcji o czasowniku faire czeka na Ciebie notatka wizualna oraz zeszyt z odpowiedziami, abyś mógł utrwalić wiedzę. BONUS! Czeka tam na Ciebie 5 dodatkowych wyrażeń! ZAPISZ SIĘ:

Materiały znajdziesz w sekretnym linku (dostaniesz go po zapisie) w folderze YouTube i zakładce CZASOWNIK FAIRE.

1. Faire attention

Zwrot faire attention (dosł. robić uwagę) znaczy uważać. Bardzo często używa się go w trybie rozkazującym – Fais attention ! (uważaj). Gdy na przykład Twój rozmóca opowiada z wielkim podekscytowaniem o perypetiach w pracy, niebezpiecznie przy tym gestykulując i powodując, że skupiasz się na trajektorii jego rąk, a nie na samej opowieści, to możesz powiedzieć:

Fais attention, tu vas renverser ton café !Uważaj, rozlejesz kawę!

 

Zwróć tutaj uwagę na użycie przyszłości bliskiej futur proche. Patrząc, jakie te ręce zakreślają krzywe w powietrzu, jesteś praktycznie pewien, że za chwilę dojdzie do zderzenia, a kawa zaleje cały stolik… Bardzo często mówi się więc: Fais attention, tu vas…, np.:
 
Fais attention, tu vas tomber.Uważaj, upadniesz.
Fais attention, tu vas te cogner la tête.Uważaj, uderzysz się w głowę.

 

Po faire attention możesz również użyć bezokolicznika poprzedzonego przyimkiem à lub de. Obie wersje są spotykane i poprawne: Fais attention à ne pas tomber (Uważaj, żebyś nie upadł), Fais attention de ne pas te tromper (Uważaj, żebyś się nie pomylił).

 

Jeśli chcesz zaś użyć rzeczownika, to zastosuj przyimek à, np.: Fais attention à ta cheville (Uważaj na swoją kostkę), Fais attention à la flaque (Uważaj na kałużę) itp.

A jak powiedzieć: Uważaj na to, co mówisz?

 

Musisz użyć w zdaniu à ce que:

 

Fais attention à ce que tu dis.Uważaj na to, co mówisz.

Fais attention à ce que tu fais.Uważaj na to, co robisz.

Fais attention à ce que tu manges.Uważaj na to, co jesz.

2. Faire gaffe

Faire gaffe to potoczny odpowiednik faire attention i też jest używany w znaczeniu uważać.

 

Fais gaffe ! C’est chaud. Tu vas te bruler !Uważaj! To jest gorące. Oparzysz się.

Fais gaffe à toi.Uważaj na siebie.

Fais gaffe quand tu traverses la route.Uważaj, kiedy przechodzisz przez ulicę.

 

Zwróć uwagę na brak rodzajnika, zarówno w zwrocie faire gaffe, jak i faire attention. Jeżeli dodasz rodzajnik, to… zupełnie zmieni się znaczenie, bowiem faire une gaffe oznacza zrobić głupstwo, palnąć gafę. I znowu łatwo tutaj dostrzec wpływ języka francuskiego na język polski. Gafa jest galicyzmem, czyli słowem, które przywędrowało do nas z kraju wina i serów.

3. N'en avoir rien à faire

Mamy tutaj wersję bezokolicznikową wyrażenia, ale zdecydowanie łatwiej jest zapamietać i używać gotowego zwrotu, w którym mamy już konkretną osobę, najlepiej siebie… Przecież i tak najczęściej mówimy… o sobie. N’en avoir rien à faire przyda się wtedy, gdy dana tematyka (np. ślub Twojego eks) interesuje Cię tyle, co zeszłoroczny śnieg…

 

Je n’en ai rien à faire !Nie obchodzi mnie to! / Mam to gdzieś!

  

Na co dzień przeważnie pomija się ten pierwszy element przeczenia ne i mówi krótko:

J’en ai rien à faire.

 

Mon ex va se marier ? J’en ai rien à faire. Mój eks będzie brał ślub? Mam to gdzieś.

 

UWAGA! Istnieje też mocno potoczna (dla niektórych nawet już wulgarna) wersja tego wyrażenia, więc trzeba mieć wyczucie, w czyjej obecności można sobie pozwolić na jego użycie: J’en ai rien à foutre ! – Wali mnie to!

4. Faire + un endroit

Gdy Francuz Ci powie, że jutro będzie robił Paryż, to znaczy, że… jedzie tam jutro na wycieczkę albo w innym celu (może wykonuje jakieś prace w różnych miastach). Wyobraź sobie, że ustalasz z przyjaciółmi szczegóły wycieczki rowerowej i pytasz:

 

On va faire la Bourgogne ?Zaliczymy / zwiedzimy / przejedziemy przez Burgundię?

 

Demain, on peut faire Dijon, et après-demain, on s’arrêtera à Lyon. Ça vous va ?Jutro możemy zaliczyć Dijon, a pojutrze zatrzymamy się w Lionie. Pasuje Wam to?

5. Faire + un nombre

Czasownik faire może połączyć się też z… liczbą, np. w następujących sytuacjach:

 

1. Podawanie kwoty do zapłaty:

 Ça fait 10 euros.To będzie /Do zapłaty jest / To daje 10 euro.

Może również dorzucić zaimek grzecznościowy vous: Ça vous fait 10 euros.

 

2. Podawanie wzrostu:

Elle fait 1m50.Ona ma 1.50mElle mesure 1m50.

Czasownik faire zastępuje więc tutaj czasownik mesurer (mierzyć).

 

3. Podawanie wagi:

Il fait 95kg.On ma 95kg.Il pèse 95kg.

Czasownik faire zastępuje więc tutaj czasownik peser (ważyć).

Pobierz zeszyt ćwiczeń z notatką wizualną za 0 zł!

Jeśli chcesz przećwiczyć odmianę czasownika faire oraz utrwalić użycie 10 wyrażeń z tego artykułu, a także otrzymać 5 bonusowych zwrotów, to zapisz się na corseletter (mój newsletter). W bazie darmowych materiałów (tzw. sekretny link) znajdziesz zeszyt ćwiczeń, który będziesz mógł pobrać, a nawet wydrukować i rozwiązać zadania, do których opracowałam również odpowiedzi. W sekretnym linku poszukaj folderu YOUTUBE, a następnie FAIRE – 10 wyrażeń.

Zapisz się do corselettera (newslettera z Korsyki):

6. Faire plus jeune

Wyrażenie faire plus jeune (dosł. robić młodszego / młodszą) oznacza, że ktoś wygląda na młodszego. Podobnie powiemy, że ktoś wygląda na więcej lat, niż ma w rzeczywistości – faire plus vieux (wyglądać na starszego) i faire plus vieille (wyglądać na starszą).

 

Il a 60 ans ?! Mais il fait beaucoup plus jeune ! On ma 60 lat?! Ale wygląda na o wiele młodszego!

7. Se faire avoir

Dosłowne tłumaczenie tego wyrażenia nie ma najmniejszego sensu! Po prostu zapamiętaj, że se faire avoir oznacza dać się nabrać, dać się oszukać. Jeśli zakupisz od jakiejś osoby w internecie używany sprzęt elektroniczny i po odebraniu paczki okaże się, że nie działa, to możesz powiedzieć:

 

Ah mince ! Je me suis fait avoir !O kurde! Dałem się nabrać!

 

Ponieważ jest to czasownik zwrotny se faire, to musisz pamiętać o zasadach odmiany. W czasie przeszłym passé composé należy użyć czasownika posiłkowego être, tak samo, jak np. wtedy, kiedy używasz czasownika położyć się se coucher, a także pamiętać o odmianie zaimka zwrotnego se:

 

Je me suis couché.Położyłem się.

Je me suis couchée.Położyłam się.

Je me suis fait avoir.Dałem się nabrać.

 

A właśnie…

A jak będzie “Dałam się nabrać”?

 

Czy tutaj też uzgodnimy participe passé fait dopisując na jego końcu –e nieme?

 

Nie!

Jeżeli fait (tzw. participe passé utworzony od czasownika faire) ma po sobie od razu występujący bezokolicznik, to to słowo jest nieodmienne! Nie uzgadniasz więc jego końcówki. Zgodnie z tą zasadą masz:

 

Je me suis fait avoir. – Dałem się nabrać.

Je me suis fait avoir.Dałem się nabrać.

Elle s’est fait avoir.Ona dała się nabrać.

Elles se sont fait avoir.One dały się nabrać.

8. S'en faire

Zwrot s’en faire znaczy martwić się, ale najczęściej jest używany w negacji i w takiej postaci najlepiej jest go zapamiętać. Możesz go użyć np. wtedy, gdy pocieszasz kolegę, który stresuje się zbliżającym się egzaminem na prawo jazdy:

 

Ne t’en fais pas !Nie martw się!

Ne t’en fais pas, tu vas avoir le permis. Nie martw się, będziesz mieć prawko.

9. Faire exprès

W zwrocie faire exprès nie chodzi o to, że ktoś robi coś szybko (ekspresowo)… Zwróć uwagę na niemą końcową literkę –s w słowie exprès. Wyrażenia tego używamy, by powiedzieć, że ktoś robi coś specjalnie, np.:

 

Tu l’as fait exprès ?Zrobiłeś to specjalnie?

Pardon, je n’ai pas fait exprès.Przepraszam, nie zrobiłem tego specjalnie.

Non mais, arrête ! Je sais que tu fais exprès de perdre. Pourquoi tu me laisses gagner ?Nie no przestań! Wiem, że specjalnie przegrywasz. Dlaczego dajesz mi wygrać?

 

Faire exprès de + bezokolicznik, gdy chcesz wyrazić czynność, jaka jest wykonywana specjalnie…

10. Se faire un resto

Wyrażenie se faire un resto (dosł. zrobić sobie restaurację) to nic innego, jak pójść do restauracji ( = aller au resto). Jako, że Francuzi lubią ucinać słowa ✂️, tak i tutaj chętnie pozbywają się ostatniej sylaby – un resto to używany w mowie skrót od słowa un restaurant.

On se fait un resto ce soir ? – Wyskoczymy do restauracji dzisiaj wieczorem?

Francuz w podobny sposób może Ci zaproponować napicie się piwa:

On se fait une petite bière ? (dosł. robimy sobie małe piwo?) Napijemy się piwka?

I tutaj już kontekst pomoże wyłapać, czy chodzi o napicie się piwa w domu, czy np. wyjście do jakiegoś baru. W mowie często używa się przymiotnika petit / petite (mały / mała), aby zdrobnić słowo:

 

une petite bièrepiwko (niekoniecznie chodzi tu o małe piwo 25 cl)

une petite secondesekundka

 

Attends une petite seconde, s’il te plait.Poczekaj proszę sekundkę.

 

Nie zapomniałeś o czymś?

No tak! Zeszyt ćwiczeń i notatka do lekcji! Zapisz się na corseletter (mój newsletter z Korsyki) i odbierz prezent w postaci dodatkowych materiałów za 0 PLN! 🎁

Kto Cię uczy?

Nazywamy się 🇵🇱 Marysia i 🇲🇫 Thomas RENAUD. Jesteśmy polsko-francuskim małżeństwem i mieszkamy we Francji, a dokładniej na Korsyce 🏝️. Od 2017 roku nauczamy francuskiego w sieci i jesteśmy autorami kursów, szkoleń i e-booków do nauki francuskiego.

To Cię zainteresuje!

Wideokursy online:

Szukasz kompleksowego kursu do nauki francuskiego od zera?

Mamy coś dla Ciebie! Opracowaliśmy kurs wideo, który poprowadzi Cię za rękę, krok po kroku przez podstawy francuskiej gramatyki i wymowy oraz nauczy życiowego słownictwa. Od początku stawiamy na naukę żywego języka. Z naszym wideokursem uczysz się, jak mówić po francusku!

Sprawdź szczegóły: