ĆWICZENIA Z ODPOWIEDZIAMI – TOUT, TOUTE, TOUS, TOUTES