Pierwsza część
WIELKIEGO KURSU
GRAMATYCZNO-LEKSYKALNEGO
jest dostępna w przedsprzedaży w okresie 15 – 30 czerwca 2020.

na czym polega przedsprzedaż?

Na chwilę obecną kurs jest nadal w trakcie tworzenia i choć wiele materiałów jest już gotowych, to w najbliższych miesiącach powstaną kolejne. Z pierwszych 48 lekcji wideo możesz zacząć jednak korzystać już dziś, ponieważ są one na platformie. Kolejnych 12 lekcji też już jest gotowych i zostaną one zamieszczone na platformie najpóźniej do lipca, zaś ostatni moduł – około 10-15 lekcji – pojawi się do listopada tego roku.

W podziękowaniu za zaufanie, jakim mnie obdarzyły osoby decydujące się na zakup kursu w przedsprzedaży, obniżyłam cenę kursu aż o 42% w stosunku do kwoty, jaka się pojawi w listopadzie tego roku, kiedy to nastąpi oficjalna pierwsza edycja sprzedaży i kurs będzie w pełni gotowy.

Na chwilę obecną pierwszą część kursu odpowiadającą poziomowi A1 zakupisz za jedyne 199 PLN, podczas gdy cena listopadowa wyniesie 349 PLN.

Decydując się na taki krok, będziesz mieć dostęp do łącznie tych samych materiałów, co kursanci edycji listopadowej, ale w niższej cenie, no i część z nich dopiero się pojawi w nadchodzących miesiącach. Również dostęp do platformy z kursem zostanie Ci nadany na ponad dwa lata. Nieważne, czy kurs zakupisz w czerwcowej przedsprzedaży, czy w listopadowej oficjalnej pierwszej edycji – z materiałów na platformie będziesz mógł korzystać do woli aż do 30 listopada 2022.

NA JAKIM ETAPIE JEST KURS?

Możemy tutaj wyróżnić trzy fundamentalne stopnie w procesie tworzenia kursu:

 

PLIKI DOSTĘPNE NA PLATFORMIE JUŻ TERAZ

Z większości plików możesz zacząć korzystać już dziś! Na chwilę obecną znajduje się tam 48 lekcji zawartch w trzech pierwszych modułach kursu!

PIERWSZY MODUŁ – e-book oraz 22 lekcje wideo (do każdej załączony jest notatnik oraz plik mp3) i 22 quizy interaktywne po każdej lekcji. W programie Quizlet są również gotowe wszystkie (tzn. 21) zestawy fiszek elektronicznych (które również można wydrukować lub zamienić na listy słówek) zawierających słownictwo, które pojawia się w lekcjach wideo.

DRUGI MODUŁ 13 lekcji wideo (do każdej załączony jest notatnik oraz plik mp3) a także – począwszy od drugiej lekcji – ćwiczenia (.pdf) oraz odpowiedzi do nich (.pdf). W programie Quizlet są również gotowe wszystkie (tzn. 13) zestawy fiszek elektronicznych (które również można wydrukować lub zamienić na listy słówek) zawierających słownictwo, które pojawia się w lekcjach wideo. Quizy interaktywne do każdej lekcji pojawią się do końca czerwca!

TRZECI MODUŁ 13 lekcji wideo (do każdej załączony jest notatnik oraz plik mp3) a także ćwiczenia (.pdf) oraz odpowiedzi do nich (.pdf). W programie Quizlet są również gotowe wszystkie (tzn. 13) zestawy fiszek elektronicznych (które również można wydrukować lub zamienić na listy słówek) zawierających słownictwo, które pojawia się w lekcjach wideo.
Quizy interaktywne do każdej lekcji pojawią się do końca czerwca!


Dodatkowe fiszki ze słownictwem tematycznym zostaną również zamieszczone w aplikacji Quizlet do końca lipca.

 

PLIKI, KTÓRE SĄ JUŻ GOTOWE I BĘDĄ NA BIEŻĄCO ZAMIESZCZANE NA PLATFORMIE NAJPÓŹNIEJ DO KOŃCA LIPCA

Są to pliki do CZWARTEGO MODUŁU kursu, tzn. 13 lekcji wideo* (do każdej jest stworzony notatnik oraz plik mp3, a także ćwiczenia i odpowiedzi do nich w formacie .pdf). Powstanie również 12 quizów interaktywnych oraz 12 zestawów fiszek ze słownictwem w aplikacji Quizlet.

* 10 lekcji jest już zmontowanych, a 3 jeszcze nie – gotowa jest do nich ścieżka dźwiękowa oraz wszystkie grafiki, nie ma jeszcze pliku wideo (mp4).

 

 

PLIKI, KTÓRE JESZCZE NIE POWSTAŁY, A KTÓRE POJAWIĄ SIĘ NA PLATFORMIE NAJPÓŹNIEJ DO LISTOPADA

Są to wszystkie pliki do PIĄTEGO MODUŁU kursu.

 

PLIKI, KTÓRE MOGĄ SIĘ POJAWIĆ NA PLATFORMIE W PRZECIĄGU NAJBLIŻSZYCH DWÓCH LAT

Kurs będzie na bieżąco aktualizowany i nawet po dołączeniu do niego wszystkich plików, jakie zostały na tej stronie opisane i przewidziane w kursie, mogą pojawiać się nowe bonusowe materiały.

 

SPIS TREŚCI KURSU

Poniżej znajdziesz spis treści dla pierwszych czterech modułów kursu (wraz z czasem trwania każdej lekcji), a także spis zagadnień do modułu piątego, który powstanie w kolejnych miesiącach.

 

MODUŁ 1

LEKCJA 1 – alfabet francuski (14:58) – obejrzyj za darmo TUTAJ

LEKCJA 2 – akcenty (12:22)

LEKCJA 3 – spółgłoski (21:57)

LEKCJA 4 – litera C (6:54)

LEKCJA 5 – litera G (4:36)

LEKCJA 6 – litera S (9:00)

LEKCJA 7 – Litera e, é, è, ê, ë (8:23)

LEKCJA 8 – ai, aî, aï, ei, eî (5:34)

LEKCJA 9 – ail, aille (3:09)

LEKCJA 10 – ay (5:34)

LEKCJA 11 – eu, œ, œu, eur, œur (12:07) 

LEKCJA 12 – eil, eille, euil, euille (3:29)

LEKCJA 13 – ex (4:26)

LEKCJA 14 – i, î, ï, il, ille (8:24)

LEKCJA 15 – au, eau (4:27)

LEKCJA 16 – u, ou, ouil, ouille (7:40)

LEKCJA 17 – oi, oy (2:58)

LEKCJA 18 – am, an, aon, em, en (14:27)

LEKCJA 19 – om, on (8:13)

LEKCJA 20 – im, in, ym, yn, aim, ain, eim, ein (18:25)

LEKCJA 21 – tia, tie, tion, et, ette (8:14)

LEKCJA 22 – Łączenie międzywyrazowe (14:48)

 

MODUŁ 2

LEKCJA 1 – Galicyzmy, czyli zapożyczenia z języka francuskiego (4:02)

LEKCJA 2 – Podstawowe wyrażenia (13:57)

LEKCJA 3 – Czasownik être i zaimki osobowe nieakcentowane (16:41)

LEKCJA 4 – Zaimki osobowe akcentowane (7:35)

LEKCJA 5 – JE NE SUIS PAS, czyli przeczenie oraz EST-CE QUE…? (10:23)

LEKCJA 6 – Rodzaj żeński przymiotników (8:43)

LEKCJA 7 – Rodzaj żeński przymiotników #2 (19:13)

LEKCJA 8 – Rodzajniki nieokreślone UN, UNE, DES (8:42)

LEKCJA 9 – Liczebniki 0-10 oraz czasownik avoir (8:53)

LEKCJA 10 – Liczba mnoga rzeczowników (18:50)

LEKCJA 11 – Czasownik aimer, adorer i détester oraz wprowadzenie do rodzajników określonych (13:36)

LEKCJA 12 – Czasowniki pierwszej grupy (17:19)

LEKCJA 13 – OUI, NON, SI, MOI AUSSI, MOI NON PLUS i inne… (8:57)

 

MODUŁ 3

LEKCJA 1 – 10 czasowników pierwszej grupy (14:21)

LEKCJA 2 – Liczebniki 11-60 (8:17)

LEKCJA 3 – Czas (18:51)

LEKCJA 4 – Sposoby zadawania pytań #1 (9:35)

LEKCJA 5 – MON, MA… czyli zaimki przymiotne dzierżawcze (16:13)

LEKCJA 6 – Czasownik aller i formy ściągnięte rodzajników: AU, AUX (12:45)

LEKCJA 7 – Czasowniki zakończone na -er i ich odstępstwa od standardowej odmiany (22:22)

LEKCJA 8 – Zaimki przymiotne wskazujące: CE, CET, CETTE, CES (7:26)

LEKCJA 9 – Rodzajniki określone i nieokreślone w przeczeniach (13:40)

LEKCJA 10 – Czasowniki zwrotne i czynności codzienne (14:39)

LEKCJA 11 – Zdania przeczące: NE…JAMAIS, NE…PLUS, NE…RIEN i itp. (14:20)

LEKCJA 12 – Tryb rozkazujący (12:03) 

LEKCJA 13 – Liczby 70-100, wiek, data, numer telefonu, miesiące i pory roku oraz zaimek przymiotny pytajny QUEL, QUELLE… (23:35)

 

MODUŁ 4

LEKCJA 1 – Bezosobowa konstrukcja IL Y A (15:06)

LEKCJA 2 – Przyimek DE oraz formy ściągnięte rodzajników oraz wyrażenia z avoir (24:39)

LEKCJA 3 – Konstrukcja: avoir mal à / au / aux (7:14)

LEKCJA 4 – Przyimki miejsca DANS, SUR, SOUS, DEVANT (14:19)

LEKCJA 5 – Miejsce przymiotników w zdaniu i liczba mnoga przymiotników (16:00)

LEKCJA 6 – Stopniowanie przymiotników (14:57)

LEKCJA 7 – Czasownik boire i rodzajniki cząstkowe (16:51)

LEKCJA 8 – Konstrukcja QU’EST-CE QUE…, czasownik prendre i rodzajniki cząstkowe w przeczeniach (15:21)

LEKCJA 9 – Wyrażenia ilościowe (14:37)

LEKCJA 10 – Konstrukcja être en train de… (6:00)

LEKCJA 11 – 20 popularnych czasowników pierwszej grupy (wideo nie jest zmontowane)

LEKCJA 12 – Przegląd form ściągniętych rodzajników (wideo nie jest zmontowane)

LEKCJA 13 – Jak rozpoznać rodzaj rzeczownika (wideo nie jest zmontowane)

 

 

MODUŁ 5

Moduł ten powstanie do listopada. Poniżej znajduje się lista zagadnień, które znajdą się w tym module (kolejność na liście jest przypadkowa i nie odpowiada konkretnym numerom lekcji), jednak może zostać ona powiększona o inne tematy:

Konstrukcja JE VIENS DE…

Czasownik FAIRE oraz temat SPORT

Konstrukcja IL FAIT oraz temat POGODA

Czasowniki drugiej grupy

Czas przyszły bliski FUTUR PROCHE

Sposoby zadawania pytań #2

Czasowniki POUVOIR, VOULOIR, DEVOIR

Czasowniki trzeciej grupy

Czas przeszły PASSÉ COMPOSÉ

Konstrukcja IL Y A, DANS, DEPUIS, POUR

Zaimek Y oraz EN

H nieme i H przydechowe

KUP KURS W PRZEDSPRZEDAŻY

SKORZYSTAJ Z WYJĄTKOWEJ OFERTY CENOWEJ

TYLKO W CZERWCU możliwość zakupu kursu w promocji: